Udskriv
 

Energi på kryds og tværs

Energibegrebet kommer under beskydning fra mange vinkler på en energitur til Raadvad. Vi arbejder med energien i solen, kroppen, vandet, vinden og træerne og søger sammenhæng i begreberne. I forhold til klimadebatten kommer bæredygtighedsbegreb og miljø i spil.
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole

Målgruppe:

7. klasse, 8. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Natur/teknologi
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

4 timer

Mål:

At give konkrete oplevelser med energi og en bedre forståelse af energibegrebet

Drejebog:

Turen er opbygget af værkstedsaktiviteter med et oplæg først og en opsamling til sidst. Derfor helst to lærere med klassen, da værkstederne primært er bemandende. Værkstederne har temaer som fx. Energi i Mølleåen, Energi i kakao, Brintbilen og brændselsceller, Energi i træ.

Turen kan fungere som oplæg til projektforløb.

Opgaver for lærere og pædagoger:

At stå for et eller flere værksteder

Mere om aktiviteten:

Forberedelse: Snak f.eks. med eleverne om energibegrebet. 
Booking
Klik her for at læse mere om hvordan du booker aktiviteten
 
Bemærk
Turen gennemføres kun på Raadvad Naturskole
 
Husk
At aftale værkstederne nærmere med os - I skal også selv stå for et par stykker! Vi sender gerne arbejdsark i forvejen eller implementerer jeres egne gode ideer.
 
Turmateriale
På nettet findes gode materialer om vind og energi mv.
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby