Udskriv
 

Sprog i naturen. Årgangsforløb for 0. klasse. Rudersdal Kommune.

Den 11. og 12. april inviteres i alt seks 0. klasser pr. dag fra Rudersdal Kommune til en gratis lærerig udeskoledag på Naturskolen i Rude Skov, hvor vi laver læringsaktiviteter med fokus på sprog, læsning og skrivning. Eleverne får både rørt sig, brugt deres sanser, arbejdet med sprog i et andet rum end de plejer og leget sig til en masse læring. Samtidig får du som lærer inspiration til at arbejde med sproget ude i naturen.

Om aktiviteten

Sted:

Rude Skov Naturskole

Målgruppe:

0. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Dansk
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

2-2½ time

Mål:

Eleven kan læse nogle ord eller sætninger
Eleven kan skrive ord og sætninger
Eleven kan beskrive fællestræk ved forskellige genstande fra naturen

Drejebog:

Det faglige program varer 1½ time og består af tre værksteder: Et læseværksted, et skriveværksted og et værksted hvor man skal være sprogligt aktiv. Der differentieres efter niveau og er læringsmål for alle værksteder.

Opgaver for lærere og pædagoger:

Underviserne følger deres klasse rundt på alle værkstederne, der alle er bemandet med en erfaren udeskolelærer eller naturvejleder.
I vil inden aktiviteten få sendt et brev om gruppedeling mv.

Mere om aktiviteten:

Vi kan tage imod tre klasser hver af følgende tidspunkter:
Den 11. april kl. 9-11.30. Vi starter med 10-mad udendørs og intro til dagens program og I slutter af med frokost udendørs.
Den 11. april kl. 11.30 – 13.30. Vi starter med frokost udendørs og intro til dagens program.
Den 12. april kl. 9-11.30. Vi starter med 10-mad udendørs og intro til dagens program og I slutter af med frokost udendørs.
Den 12. april kl. 11.30-13.30. Vi starter med frokost udendørs og intro til dagens program.
 
Booking
Tilmelding: mail@naturskolerne.dk
Tilmeldingsfrist: 1. marts. Vi fordeler efter først til mølle princippet.
 
Lokalitet
Vi mødes på Naturskolen i Rude Skov, Biskop Svane Vej 50, Birkerød.
 
Bemærk
Aktiviteten er kun for folkeskoler i Rudersdal Kommune
 
Husk
Varmt tøj - også til de voksne.
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby