Aktivitet

mobile-menu

Vejrfænomener - måling og fysisk modellering

Med udgangspunkt i en model af hvordan almindelige vejrfænomener opstår, laver vi laboratorieeksperimenter som kobler den fysiske baggrund for forståelsen af vejr og vejrfænomener, med praktisk indsamling og fortolkning af egne vejrdata fra lokalområdet. Eleverne cirkulerer mellem værksteder med 9 små fysiske eksperimenter og modeller for varmestråling, luftudvidelse, tryk, konvektion, fortætning, kondensationskerner mm. Elevernes vejrmålinger sammenlignes med de officielle målinger for lokalområdet, og vi genererer en vejrudsigt ud fra egne data og den eksperimentelle forståelse.

Mål med aktiviteten

  • At eleverne kan gennemføre små fysiske forsøg som samlet kan modellere og forklare vejrets tilblivelse og dynamik.
  • At eleverne kan anvende meteorologiske måleinstrumenter og digital dataopsamling, og forklare vejrdata fra egne og andres målinger med naturfaglige ord og begreber.
  • At eleverne får en praksisnær forståelse for naturfagenes sammenhængskraft – her på tværs af fysik og geografi.
  • At eleverne kan følge med i debatten om ændring af vejret i Danmark og forandringer i klodens klima.

Praktisk

Tidsrum: 09:15 - 13:00

Sted: Raadvad Naturskole

Klassetrin: 8. klasse, 9. klasse, 10. klasse

Antal elever: 8 - 30

Fag: Fysik/kemi, Geografi