Kursus

2023.04.26 - Mikroforsker

Mikroforsker er en metode, der er udviklet til at understøtte små børns begyndende naturvidenskabelige dannelsesrejse med særlig fokus på undersøgelse af smådyr.

Ved at følge børnenes egen nysgerrighed og spørgsmål til, hvordan verden hænger sammen, får børnene en ansvarsfuld og aktiv-deltagende rolle i processen, når de skal lægge en plan for deres undersøgelser, indsamle oplysninger og samle op på den viden, de får om emnet.

Ved at bruge Mikroforskermetoden får børnene trænet deres kompetence til selv at lave undersøgelser og kommer til at arbejde kreativt sammen med andre på tværs af skolens fag hhv. læreplanstemaerne.

Konceptet indeholder en landsdækkende Mikroforsker-konkurrence for hhv. dagtilbud og indskoling, som man kan vælge at deltage i, hvis man har lyst.

 

Tidspunkt: 26/4 2023 kl. 9 - 15

Sted: Raadvad Naturskole

Målgruppe

Lærere og pædagoger i indskolingen samt pædagoger, der arbejder med de store børnehavebørn.

Kompetencemål

Efter kurset kan du arbejde projektorienteret med Mikroforsker-metoden i indskoling og dagtilbud. Mere konkret kan du:

  • Stille kvalificerede undersøgelsesspørgsmål sammen med børnene med udgangspunkt i fælles naturoplevelser
  • Vurdere spørgsmåls undersøgbarhed
  • Hjælpe børnene med at arbejde systematisk med deres spørgsmål
  • Vælge relevant indhold til rapporten, hvis du vælger at deltage i konkurrencen (bemærk: ikke et krav!).

Pris / Tilmeld

Kurset oprettes ved mindst 8 tilmeldte og max 20. I tilfælde af at kurset ikke oprettes på grund af for få tilmeldinger, eller der ikke er plads på kurset, vil du få besked herom pr. mail. Tilmelding er bindende. 

For dagtilbudspersonale i Rudersdal kommune
Kurset er gratis. Tilmelding via kursuskataloget. 

For dagtilbudspersonale i de kommuner vi har aftale med
Kurset er gratis. Send en mail til din naturvejleder på dagtilbud.

For personale på folkeskoler i Rudersdal og Lyngby
Tilmelding via kursuskataloget. Kommunen betaler kursushonoraret.

For personale fra folkeskoler i Gentofte og andre
Kursushonorar: 480 kr. pr. person.
Send en mail til mail@naturskolerne.dk. Oplys venligst EAN nummer og skole/institution ved tilmelding.

Bemærk

Vi kommer til at være både ude og inde, så husk tøj og sko efter vejret.

Praktisk

Tidsrum: 09:00 - 15:00

Lokalitet: Raadvad Naturskole

Antal deltagere: 8 - 20