Kursus

mobile-menu

2022.08.31 - Fødekæder i skoven

Fødekæder er et vigtigt emne i natur/teknologi. Hvis det skal give mening for eleverne, er det en rigtig god ide, at tage udgangspunkt i de dyr, der er i den lokale natur, når man arbejder med fødekæder.

 

Tid: 31/8 2022 kl. 8.30 - 15.30

Sted: Raadvad Naturskole

Målgruppe

Lærere og pædagoger i 2.-5. klasse, der gerne vil arbejde med fødekæder i skoven.

Kompetencemål

Når du har været på dette korte kursus, kan du:

  • kende almindelige organismer i skoven og deres rolle i fødekæderne.
  • identificere de mest almindelige grupper af smådyr, og placere dem i fødekæden.
  • forstå sammenhængen mellem fødekæder og økosystemer/biodiversitet under pres (FN’s Verdensmål 12, 13 og 15).
  • tilrettelægge undervisning i fødekæder med udgangspunkt i organismer man finder i den lokale skov, og kunne perspektivere til den nære og fjerne omverden.

Pris / Tilmeld

Kurset oprettes ved mindst 10 tilmeldte og max 20. I tilfælde af at kurset ikke oprettes på grund af for få tilmeldinger, eller der ikke er plads på kurset, vil du få besked herom pr. mail. Tilmelding er bindende.

For personale på folkeskoler i Rudersdal og Lyngby-Taarbæk
Tilmelding via kursuskataloget. Kommunen betaler kursushonoraret.

For personale fra folkeskoler i Gentofte og andre
Kursushonorar: 560 kr. pr. person.

Send en mail til mail@naturskolerne.dk. Oplys venligst EAN nummer og skole/institution ved tilmelding.

Praktisk

Tidsrum: 08:30 - 15:30

Lokalitet: Raadvad Naturskole

Antal deltagere: 10 - 20