Kursus

2022.11.30 - Perspektiverings- og kommunikationskompetence i naturfag og naturundersøgelser

Perspektivering er centralt i naturvidenskaben, hvor der på tværs af naturvidenskabelige fag og discipliner er fælles træk som fx at afdække, skabe og eksplicitere sammenhænge. Samtidig er naturvidenskaben karakteriseret ved, at den skal kunne kommunikeres ved hjælp af relevante udtryksformer, fagsprog og naturvidenskabeligt funderede argumenter. I den daglige undervisning kan det være en udfordring at nå dertil, fordi bl.a. undersøgelses og modelleringskompetencerne får førsteprioritet, eller fordi øvelserne ikke formår at lægge op til perspektivering, kommunikation og kritisk stillingtagen.

 

Tid: 30/11 2022 kl. 8.30 - 15.30

Sted: Raadvad Naturskole

Målgruppe

Lærere og skolepædagoger, der underviser i natur/teknologi eller udskolingens naturfag.

Kompetencemål

At kunne designe et undervisningsforløb, som giver (særligt) fokus på perspektiverings- og kommunikationskompetencerne.

At kunne arbejde med en meningsfuld progression i elevernes perspektivering af naturfagene til stadigt fjernere og mere komplekse sammenhænge.

At tage udgangspunkt i elevernes egen hverdag og livsverden og siden udvide perspektivet til regionale og globale kontekster.

At kunne perspektivere på tværs af fag og at forbinde naturfagene med aktuelle samfundsmæssige problemstillinger.

Pris / Tilmeld

Kurset oprettes ved mindst 10 tilmeldte og max 20. I tilfælde af at kurset ikke oprettes på grund af for få tilmeldinger, eller der ikke er plads på kurset, vil du få besked herom pr. mail. 

For personale på folkeskoler i Rudersdal og Lyngby
Tilmelding via kursuskataloget. Kommunen betaler kursushonoraret.

For personale fra folkeskoler i Gentofte og andre
Kursushonorar: 560 kr. pr. person.
Send en mail til mail@naturskolerne.dk. Tilmelding er bindende. Oplys venligst EAN nummer og skole/institution ved tilmelding.

 

Bemærk

Vi kommer til at være både ude og inde, så husk tøj og sko efter vejret.

Praktisk

Tidsrum: 08:30 - 15:30

Lokalitet: Raadvad Naturskole

Antal deltagere: 10 - 20