Kursus

2023.05.24 - Små dyr i skoven – årets Krible Krable tema

Hvert år udkommer et nyt materiale fra Krible Krable projektet, og vi vil på kurset tage udgangspunkt i årets Krible Krable tema.

Når bænkebiderne pibler frem under barken på en stub eller skolopenderen spæner hen over jorden med sine mange ben vækker det altid fascination blandt børnene. De små dyrs verden er oplagt som afsæt til at gå undersøgende til værks med afsæt i børnenes egen nysgerrighed.

 

Tid: 24/5 2023 kl. 9 - 15

Sted: Rude Skov Naturskole

Målgruppe

Lærere og pædagoger i 0. og 1. klasse samt pædagoger, der arbejder med de store børnehavebørn.

Kompetencemål

Efter kurset kan du

  • gennemføre et forløb om små dyr i skoven, der understøtter børnenes nysgerrighed og lyst til at udforske naturen
  • bruge årets Krible Krable materialer i dit arbejde med børnene

Pris / Tilmeld

Kurset oprettes ved mindst 8 tilmeldte og max 20. I tilfælde af at kurset ikke oprettes på grund af for få tilmeldinger, eller der ikke er plads på kurset, vil du få besked herom pr. mail. 

For dagtilbudspersonale i Rudersdal kommune
Kurset er gratis. Tilmelding via kursuskataloget. 

For dagtilbudspersonale i de kommuner vi har aftale med
Kurset er gratis. Send en mail til din naturvejleder på dagtilbud.

For personale på folkeskoler i Rudersdal og Lyngby
Tilmelding via kursuskataloget. Kommunen betaler kursushonoraret.

For personale fra folkeskoler i Gentofte og andre
Kursushonorar: 480 kr. pr. person. 
Send en mail til mail@naturskolerne.dk. Oplys venligst EAN nummer og skole/institution ved tilmelding.

Bemærk

Vi kommer til at være både ude og inde, så husk tøj og sko efter vejret.

Praktisk

Tidsrum: 09:00 - 15:00

Lokalitet: Rude Skov Naturskole

Antal deltagere: 8 - 20