Aktivitet

mobile-menu

Biodiversitet - hvem, hvad, hvor og hvorfor?

Diversiteten af økosystemer, arter og gener er forudsætningen for, at naturen kan levere de ydelser, som er grundlaget for vores eksistens og trivsel – nu og i fremtiden. Hvad er biodiversitet, og hvordan måles den? Hvordan er biodiversiteten fordelt i Dyrehaven og på kloden? Eksperter forudser, at biodiversitet i fremtiden kommer til at fylde lige så meget på den globale dagsorden som klimaforandringer. Fremtidens voksne skal kende til biodiversitet og bæredygtighed som en del af FN's Verdensmål.

Mål med aktiviteten

  • Målet er at eleverne bliver fortrolige med begrebet "Biodiversitet".
  • At eleverne kan planlægge og gennemføre en lille biodiversitetsundersøgelse, og kan fremlægge og diskutere observationerne med hinanden i laboratoriet.
  • At eleverne får en forståelse for trusler mod-, og forudsætninger for biologisk mangfoldighed.
  • At eleverne kan perspektivere betydningen af biologisk mangfoldighed fra den danske natur og til den fjerne omverden (arktis og troperne).

Praktisk

Tidsrum: 09:15 - 13:00

Sted: Raadvad Naturskole, Rude Skov Naturskole

Klassetrin: 4. klasse, 5. klasse, 6. klasse

Antal elever: 8 - 30

Fag: Natur/teknologi