Udskriv
 

Biodiversitet – feltarbejde, datapræsentation og perspektivering

Diversiteten af økosystemer, arter og gener er forudsætningen for, at naturen kan levere de ydelser, som er grundlaget for vores eksistens og trivsel – nu og i fremtiden. Hvad er biodiversitet, og hvordan måles den? Hvordan er biodiversiteten fordelt i Danmark og på kloden? Fremtidens voksne forventes at forstå og forholde sig til biodiversitet som til klimaforandringer. Biodiversitet taler ind i mange af FN's 17 Verdensmål.
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole, Rude Skov Naturskole

Målgruppe:

8. klasse, 9. klasse, 10. klasse, Gymnasie/HF

Fag/læreplan:

Skolefag: Biologi, Skolefag: Geografi, Skolefag: Naturfag
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

9:15-13:00

Mål:

At eleverne arbejder med hypoteser omkring biodiversitet og lærer, hvordan man kan planlægge undersøgelser og måle biodiversiteten. At eleverne får prøvet at identificere de mest almindelige arter af smådyr i forskellige naturtyper og kan sammenholde resultaterne med målte miljøvariable fra lokaliteterne. At eleverne efter turen kan give eksempler på naturlige og menneskeskabte ændringer i det danske landskab og vurdere betydningen og udfordringerne for den biologiske mangfoldighed. 
Booking
Du kan booke læringsaktiviteten her hvis du er fra en folkeskole i Rudersdal, Lyngby eller Gentofte Kommuner. Er du fra en anden målgruppe, f.eks. gymnasium/HF skal du sende os en mail til mail@naturskolerne.dk.
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby