Udskriv
 

Mikrobiologi, celler og systematik

Ved hjælp af mikrobiologiske øvelser og modeller arbejder vi med begrebet "liv" og biologisk systematik. I laboratoriet mikroskoperer vi celler fra dyr (egne mundhuleceller og blod), planter og svampe. Desuden studerer vi det mikroskopiske liv i Mølleåens plankton. Vi laver øvelser med cellemembraner og perspektiverer til "livets opståen".
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole

Målgruppe:

8. klasse, 9. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Biologi
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

4 timer

Mål:

Efter aktiviteten har eleverne viden om cellers opbygning, cellemembraner og livets opståen.
Eleverne kan:
Kende forskel på fire forskellige celletyper
Tage en plankton-prøve
Klargøre et mikroskop-præparat
Anvende et mikroskop
Arbejde med modeller af celler og celleorganeller.

Drejebog:

I dialog får vi defineret "hvad er liv?". Vi eksperimenterer med organiske stoffer og skaber simple cellemembraner. Eleverne introduceres til at arbejde med mikroskoper, stereolupper og mikroskoppræparater. Derefter cirkulerer eleverne gruppevis gennem værksteder med celletyper fra forskellige organismegrupper.

Opgaver for lærere og pædagoger:

At deltage aktivt i undervisningen og være et godt forgangsbillede til at engagere eleverne i aktiviteterne. 
Booking
Du kan booke læringsaktiviteten her hvis du er fra en folkeskole i Rudersdal, Lyngby eller Gentofte Kommuner. Er du fra en anden målgruppe, skal du sende os en mail.
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby