Udskriv
 

Uge 39 - Naturvidenskabsfestival

Som altid fokuserer vi på årets festivaltema (se Astra's hjemmeside)

Omdrejningspunktet for festivalugen er en formidlingsdag på Rådhuspladsen i Lyngby fredag i uge 39, hvor et antal mellemtrinsklasser formidler og demonstrerer naturfaglige aktivitet for besøgende skoleklasser, borgere og måske borgmesteren eller andre politikere. Her er alle besøgende velkommen og man behøver ikke tilmelde sin klasse.

De klasser, der formidler om fredagen, bruger hele ugen på at forberede formidlingen. To af dagene selv hjemme på skolen og to af dagene sammen med en naturvejleder fra Naturskolerne. Det er kun Lyngby-klasser der kan melde sig som formidlere.
Om aktiviteten

Sted:

Aftales

Målgruppe:

4. klasse, 5. klasse, 6. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Natur/teknologi
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

Formidlere: Hele uge 39
Besøgende: 2 timer på Lyngby Rådhusplads fredag i uge 39 kl. 10 - 12.

Mål:

At de formidlende elever kommer gennem alle naturfaglige kompetenceområder: Gennem undersøgelser og modellering arbejder de med en problemstilling, som de kommunikerer og perspektiverer for de besøgende på formidlingsdagen.

Drejebog:

Vi lægger ud med et to timers lærerkursus for de lærere, der har formidlende klasser, hvor vi planlægger, hvad hvilke klasser skal arbejde med og får organiseret samarbejdet om ugen.

I selve uge 39, fordyber de formidlende klasser sig i en vinkel på årets festivaltema og forbereder en formidling af det til de besøgende klasser. To dage af forberedelsen er sammen med en naturvejleder, to dage forbereder I jer selv hjemme på skolen sammen med Natur-/teknologilæreren.

Fredag formidles på Rådhuspladsen kl. 10 - 12.

Opgaver for lærere og pædagoger:

At deltage på vores introducerende to-timers lærerkursus.
At deltage som aktiv underviser gennem dagene, samt at bistå klassen ved formidlingen på Rådhuspladsen.

Som lærer til en besøgenden klasse, er det vigtigt at organisere besøget. Vi anbefaler at eleverne er delt ind i grupper inden ankomst og at alle grupper er informeret om at de skal rundt og prøve alle aktiviteterne. Vi anbefaler også at eleverne bliver forpligtet til f.eks. et lille oplæg om det de har lært når de kommer hjem.

Mere om aktiviteten:

Nærmere info følger efter tilmelding. Ved spørgsmål kontakt naturskolen på 45 80 59 26.
Der er plads til 4 formidlende mellemtrinsklasser fra Lyngby-Taarbæk kommune.

Der er masser af plads til besøgende om fredagen. Og husk det tæller ikke som naturskolebesøg at besøge festivalen om fredagen. 
Booking
Du booker ved at tilmelde dig vores lærerkursus. Når du er tilmeldt lærerkurset har du samtidig meldt din klasse, som formidlende klasse i uge 39.

Du behøver ikke booke til besøgende klasser.
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby