Udskriv
 

Classbuilding

Tag dine elever med på Naturskolen til en dag, der handler om at få nogle gode fælles oplevelser i naturens rammer. Vi sætter fokus på hvad godt samarbejde er, hvordan man taler til hinanden, og hvordan man opbygger et godt fællesskab i klassen.
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole, Rude Skov Naturskole, I lokal natur

Målgruppe:

4. klasse, 5. klasse, 6. klasse, 7. klasse
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

4 timer

Mål:

Læringsmål for forløbet
Eleven kan fortælle om hvad der styrker fællesskabet og hvad der svækker det.
Eleven kan fortælle om hvad det vil sige at samarbejde og opbygge en god holdånd i klassen.
Eleven kan give eksempler på hvornår det gode samarbejde opstår.
Eleven kan bruge oplevelser fra dagen som referenceramme i klassen efterfølgende.
Eleven kan selv sætte mål for hvordan samarbejdet i gruppen forbedres.

Drejebog:

Efter et oplæg om samarbejde og fællesskab løser eleverne gruppevis forskellige samarbejdsøvelser. Før hver øvelse sætter gruppen sig et mål, der sammen med læreren evalueres efter øvelsen.

Opgaver for lærere og pædagoger:

Lærerne står for en øvelse hver.
Der skal være to lærere med, for at dagen kan fungere.
Hvis der er samarbejdsproblemer i klassen kan det være en god ide at have AKT-læreren med. 
Booking
Du kan booke læringsaktiviteten her hvis du er fra en folkeskole i Rudersdal, Lyngby eller Gentofte Kommuner. Er du fra en anden målgruppe, skal du sende os en mail.
 
Lokalitet
Aktiviteterne kan også godt foregå i et lokalt naturområde i de varme måneder.
 
Bemærk
Der er særlige sikkerhedshensyn i forbindelse med aktiviteter hvor bål kan indgå. Læs mere her
 
Husk
Der skal to lærere med for at dagen fungerer ordentligt!
Hvis dette ikke er muligt må naturvejlederen kontaktes så vi kan lave et alternativt program.
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby