Udskriv
 

Havmiljø

På denne tur arbejder vi videre med forståelsen af havet som en biotop og vigtigt levested for mange forskellige organismer.
Gennem eksperimenter fokuserer vi på iltsvind og algeopblomstringer som vore kendte hjemlige havmiljø-problemer.
Vi perspektiverer resultaterne til verdenshavene, bæredygtig udnyttelse af naturens ressourcer og til de globale miljøproblemer.
Dagen er et godt eksempel på et projekt som favner biologi, kemi og geografi i skøn forening. Verdensmålene 6, 12, 13, 14, 15 bliver inddraget i perspektiveringen.
Om aktiviteten

Sted:

Taarbæk Havn

Målgruppe:

8. klasse, 9. klasse, 10. klasse, Gymnasie/HF

Fag/læreplan:

Skolefag: Biologi
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

4 timer

Mål:

Efter aktiviteten kan eleverne…

- Beskrive og undersøge strandkrabbers respirationsmekanismer gennem eksperimenter og dissektion.
- Undersøge og måle strandkrabbers respiration bl.a. ved hjælp af ilt-sensorer og kontinuerlig digital dataopsamling.
- Mikroskopere vandprøver med planktonorganismer og sætte disse i relation til stofkredsløb og iltsvind i havet.
- Måle iltforholdene i Taarbæk havn og perspektivere til lokale og globale havmiljøproblemer, ud fra egne og andres undersøgende arbejde.

Drejebog:

Vi indleder med at få de overordnede begreber på plads. Dernæst gives en introduktion til Øresund og havet som økosystem. I havnen fanger vi krabber, rejer og fisk, som vi skal bruge til vores eksperimenter. I laboratoriet cirkulerer 4 grupper mellem 4 forskellige værksteder. Vi måler krabbernes respiration med ilt-elektroder og datalogger, eksperimenterer med ventilationsstrømmen over gællerne på krabber og fladfisk, måler ilt-indholdet i havnevandet, og indsamler og mikroskoperer havets plankton.

Opgaver for lærere og pædagoger:

At assistere i værkstederne efter instruktion fra naturvejlederen.

Mere om aktiviteten:

Aktiviteten er målrettet 8. 9. 10. klasse og gymnasium/HF.
Bemærk, at vores havbiologiaktiviteter for 1.-2., 3.-4., 5.-6. klasserne har andre læringsmål og indhold.



 
Booking
Du kan booke læringsaktiviteten her hvis du er fra en folkeskole i Rudersdal, Lyngby eller Gentofte Kommuner. Er du fra en anden målgruppe, f.eks. gymnasium/HF skal du sende os en mail til mail@naturskolerne.dk.
 
Bemærk
Aktiviteten foregår i Taarbæk havn, hvor vi mødes.
 
Husk
Vandtæt tøj som tåler fisk, skæl og måske blod.
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby