Udskriv
 

Dataloggere i felt og laboratorium

Digital- og kontinuerlig dataopsamling er i dag den gængse metode til opsamling af data i både felt og laboratorium. I denne aktivitet arbejder vi hen imod, at eleverne ved hjælp af digital dataopsamling bl.a. kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser, undersøge organismers livsbetingelser i forskellige biotoper, analysere dele af stofkredsløb, indsamle vejrdata over tid fra lokalområdet, og forklare data fra målinger på atmosfæren og vand i kredsløb.
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole

Målgruppe:

7. klasse, 8. klasse, 9. klasse, 10. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Biologi, Skolefag: Fysik/kemi, Skolefag: Geografi, Skolefag: Naturfag
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

4 timer

Mål:

Læringsmålene er bl.a., at eleverne lærer at bruge en datalogger til at måle forskellige abiotiske faktorer, at eleverne kan overføre data fra datalogger til tablet, samt at eleverne kan fortolke egne og andres data opsamlet med datalogger.

Drejebog:

Eleverne cirkulerer mellem en række værksteder, hvor de laver en lille undersøgelse i hvert værksted. Det kan f.eks. være de i det ene værksted måler respiration hos tudser og i det andet strømhastighed i åen vha. saltkoncentration. Hver undersøgelse giver mening i sig selv, men hænger nødvendigvis ikke sammen med de andre. Dataopsamling foregår trådløst til elevernes egne tablets/SmartPhones, hvorfra der også deles og rapporteres resultater via den gratis app ”SparkVue”.

Opgaver for lærere og pædagoger:

Eleverne kan med fordel hente og installere app'en SparkVue hjemmefra. Den er gratis og bruges til at opsamle, dele og behandle data fra aktiviteterne. 
Booking
Du kan booke læringsaktiviteten her hvis du er fra en folkeskole i Rudersdal, Lyngby eller Gentofte Kommuner. Er du fra en anden målgruppe, skal du sende os en mail.
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby