Udskriv
 

Pileflet og design - for valgfag i Håndværk og design

Et 2-dages forløb målrettet 7. og 8. klases valghold i håndværk og design.
Dag 1 tilegner eleverne sig viden om pil som materiale og lærer de grundlæggende teknikker indenfor pileflet.
Dag 2 bruger eleverne deres opnåede viden om pil og fletteteknikker til selv at designe og fremstille et produkt af pil. Læreren og naturvejlederen bistår eleverne i processen.
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole

Målgruppe:

7. klasse, 8. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Håndværk og design
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

Varighed:

2 x 4 timer

Mål:

Mål for læringsaktiviteten:
Eleven kan anvende specialiserede teknikker indenfor pileflet
Eleven kan samarbejde om at videreudvikle/re-designe på et produkt for at løse en given udfordring
Eleven kan begrunde valg af komposition og form i det selv-designede produkt

Drejebog:

Forløbet er bygget op over to dage, som evt. kan være med en uges mellemrum.

Dag 1 svarer stort set til forløbet ”Pileflet – praktisk arbejde med naturens materialer” (se beskrivelse her på hjemmesiden). Dvs. at eleverne får en introduktion til pil som materiale (egenskaber, lidt biologi og kulturhistorie) samt lærer grundlæggende fletteteknikker, som de skal bruge i det følgende værkstedsarbejde. Herefter arbejder eleverne selvstændigt med at fremstille et pile-kræmmerhus til ophæng af fx mejsebolde. Lærerne får samme instruktion og bistår herefter eleverne i deres arbejde.
Til slut i forløbet præsenteres en ”udfordring”, som eleverne i grupper skal samarbejde om at løse på dag 2. Denne udfordring aftales på forhånd mellem lærer og naturvejleder.
Udfordringen kan fx være at finde en løsning på at egernet og de store fugle snupper alle boldene fordi kræmmerhuset er åbent i toppen. Opgaven bliver da at konstruere kræmmerhuset på en måde, så det ikke sker. Det kan også være at kræmmerhuset skal være tæt, så det kan indeholde mindre genstande eller noget helt tredje!
Hvis der er tid, begynder grupperne at brainstorme på mulige løsninger. Der må gerne søges inspiration i bøger, på nettet og hos naturvejlederen.

Dag 2: Hvis eleverne har haft tid til at arbejde med ”udfordringen” på dag 1 eller hjemme på skolen, præsenterer de kort deres idé for resten af klassen, og derefter er der tid til evt. sparring med naturvejlederen og læreren om deres idé.
Herefter arbejder grupperne selvstændigt med at konkretisere deres idé, udarbejde en skitse, vælge materialer, redskaber og fletteteknikker. Først derefter går de i gang med at fremstille deres prototype.

Til slut præsenterer grupperne deres løsning for resten af klassen, samt gøre rede for de overvejelser, de gjorde sig undervejs i designprocessen om udformning, materialer og arbejdsfordeling.

Læreren og naturvejlederen bistår eleverne i hele processen. 
Booking
Du kan booke læringsaktiviteten her hvis du er fra en folkeskole i Rudersdal, Lyngby eller Gentofte Kommuner. Er du fra en anden målgruppe, skal du sende os en mail.
Aktiviteten kan gennemføres to dage i træk eller to dage med en uges mellemrum. Skriv dine præferencer i kommentarfeltet, når du booker.
 
Lokalitet
Læringsaktiviteten gennemføres på Rude Skov naturskole i november og på Raadvad Naturskole i februar/marts.
 
Bemærk
Der må påregnes udgifter til materialer - ca. 250 kr. pr. hold
 
Husk
At lave aftaler med naturvejlederen omkring hvilken "udfordring" eleverne skal have på dag 2
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby