Udskriv
 

Matematik i skoven - Introduktion til Trigonometri

Vi arbejder med anvendt matematik i skoven og bruger skovbrugets metoder og apparatur til at opmåle og beregne populationsstørrelse, rumindhold af stående træer og hugstværdi af skoven. Træernes højde måles ved hjælp af overslagsmetoder, vinkler og trigonometriske formler.
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole, Rude Skov Naturskole

Målgruppe:

8. klasse, 9. klasse, 10. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Biologi, Skolefag: Matematik
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

Normalt 4 timer

Mål:

At give de elever, der synes matematik er abstrakt og svært, en god oplevelse af noget konkret matematik. Og give de elever, der er gode til det abstrakte, en udfordring ved at skulle koble teori og praksis. At eleverne ser, at matematik anvendes i erhverslivet. At sætte tanker igang om energityper, forbrug og forurening.

Drejebog:

Vi starter indenfor med en snak om, hvad dagen vil byde på, samt kort repetition af teori i forhold til det, vi skal bruge den til. Vi bygger vores egen Teodolit til opmåling af vinkler i skoven. Herefter drager vi i skoven, hvor eleverne arbejder selvstændigt i grupper med at måle og optælle bestandsstørrelser, hvorefter der beregnes hugstværdi af skoven. Vi måler træernes højde bl.a. med forskellige trigonometriske metoder, og til sidst testes målingerne ved at fælde træerne og måle efter.

Opgaver for lærere og pædagoger:

Læreropgaver: Læreren hjælper grupperne i deres selvstændige arbejde.

Mere om aktiviteten:

Forberedelse: Repetition af areal- og rumfangsformler, samt cylinderformlen. Udregning af afvigelse i procent bør også være gennemgået hjemmefra. Naturvejlederen gennemgår teorien bag tangens-relationerne og brugen af teodolit til vinkelmåling. Vi introducerer SmartPhone apps, som kan downloades gratis og evt. anvendes i aktiviteten. Aktiviteten udbydes fra 8. klasse. 
Booking
Du kan booke læringsaktiviteten her hvis du er fra en folkeskole i Rudersdal, Lyngby eller Gentofte Kommuner. Er du fra en anden målgruppe, skal du sende os en mail.
 
Husk
Husk støvler og ekstra varmt tøj i tasken. Eleverne kan skifte til det praktiske tøj på Naturskolen! Solidt, varmt tøj, der kan tåle at blive snavset. Og madpakke + drikkevarer (her er ingen kiosk!)
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby