Mikroforsker - 2.-3. klasse

Undersøgelser er noget af det, der fylder rigtig meget i naturfagsundervisningen. Men hvad hvis din klasse selv skal finde ud af, hvad de skal undersøge, og hvordan de vil gøre det?

Du kan tilmelde din klasse mikroforskerkonkurrencen. Så tilbyder Naturskolerne at støtte op om projektet med et besøg på naturskolerne og et besøg af en naturvejleder på skolen.
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole, Rude Skov Naturskole

Målgruppe:

2. klasse, 3. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Natur/teknologi

Månerder:

August, September, Oktober


Varighed:

3 ½ time på naturskolen samt efterfølgende mindst 4 dage på skolen.

Mål:

Læringsmål for dagene med naturvejleder:
Eleverne kan stille spørgsmål ud fra egne oplevelser
Eleverne kan være med til at vurdere om et spørgsmål kan undersøges
Eleverne kan komme med ideer til, hvordan et spørgsmål kan undersøges
Eleverne kan planlægge en undersøgelse
Eleverne kan evaluere en undersøgelse

Drejebog:

Dag 1: Introdag på naturskolen. Oplevelses- og undringsekspedition samt intro til mikroforskermetoden med naturvejleder. På baggrund af ekspeditionen vælger vi sammen et rigtig godt undersøgelsesspørgsmål at arbejde videre med, og får formuleret hypoteser og planlagt undersøgelser.
Dag 2: Lærer/pædagog laver undersøgelser sammen med klassen derhjemme uden naturvejleder.
Dag 3: Lærer/pædagog kigger sammen med klassen på resultaterne af undersøgelsen og forbereder en fremlæggelse for naturvejlederen.
Dag 4: Naturvejlederen kommer på besøg i en dobbeltlektion og hører eleverne fremlægge deres undersøgelser. Naturvejlederen hjælper med at evaluere på processen.
Dag 5: Lærer/pædagog og elever laver sammen en rapport på baggrund af evalueringen, som sendes ind senest 31/10.

Opgaver for lærere og pædagoger:

Som lærer/pædagog er du tovholder på hele processen.
I står selv for dag 2, 3 og 5. Naturvejlederen er med på dag 1 og 4.
Naturvejlederen udvikler redskaber, der gør det let for jer at samle dokumentation til de forskellige trin i processen og indsende en samlet rapport. Men det er jer selv der er ansvarlige for dataindsamlingen og indsendelse af rapporten.

Mere om aktiviteten:

Det kan godt være aktiviteterne på dag 2 og 5 skal fordeles ud på flere dage. Det kommer an på omfanget af undersøgelsen.Booking
Du kan booke læringsaktiviteten her hvis du er fra en folkeskole i Rudersdal, Lyngby eller Gentofte Kommuner. Er du fra en anden målgruppe, skal du sende os en mail.
Når du sender et bookingønske, er det på dag 1. Herefter vil du blive kontaktet af naturskolen for nærmere aftale.
 
Bemærk
Som lærer eller pædagog, der tilmelder din klasse dette forløb, vil du blive tilbudt at deltage i en eftermiddagsworkshop på Naturskolen i Raadvad den 17. august.
 
Husk
Ud over at booke i naturskolens bookingsystem, skal du selv tilmelde dig mikroforskerkonkurrencen senest 1. september på mikroforskers hjemmeside
 

Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk