Udskriv
 

Vandpumpe og lokum - historisk indlevelse år 1900

Meget få i Danmark har prøvet at leve uden elektricitet og indlagt vand i hjemmet. Andre steder i verden er det helt normalt, og det var det også i Danmark indtil for ca. 100 år siden.

Kom ud til den historisk indrettede skovløberbolig Grevemosehus og find ud af, hvad man gjorde før elektricitet og indlagt vand i hjemmet blev allemandseje.
Vi skruer tiden tilbage til dengang elektrisk lys og varme, vaskemaskiner, mikroovne, badeværelser, mobiltelefoner og internet i hjemmet ikke var noget, man kendte til. Gennem indlevelse, sanseindtryk og praktiske opgaver lever eleverne sig ind i en tid hvor hverdagens mange gøremål blev løst på andre måder end i dag.

Eleverne får på denne læringsaktivitet et historisk perspektiv på hjemmets forsyningsveje samt et grundlag for at sammenligne deres egen hverdag med en hverdag omkring år 1900.
Om aktiviteten

Målgruppe:

3. klasse, 4. klasse, 5. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Natur/teknologi, Skolefag: Historie
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

4 timer

Mål:

Eleven kan fortælle om hvordan man lavede mad, fik lys og varme samt hvordan man klarede den personlige hygiejne, før vi fik elektricitet og rindende vand indlagt i hjemmet
Eleven kan drage sammenligninger mellem deres egen hverdag og en hverdag for ca. 100 år siden
Eleven kan drage sammenligninger mellem deres eget hjems forsyningsveje og forsyningsvejene i Grevemosehus omkring år 1900

Drejebog:

Forløbet starter med en kort fortælling/dialog om livet og hverdagen for skovløberfamilien i Grevemosehus omkring år 1900 kontra elevernes egen hverdag. Eleverne spores ind på forskelle og ligheder mellem dengang og nu, og på hvor stor betydning elektricitet og rindende vand har for vores hjem og dagligdag i dag.
Herefter arbejdes der i mindre grupper med forskellige praktiske aktiviteter knyttet til emnet. Bl.a. går eleverne på opdagelse inde og ude, og undersøger hvordan man lavede mad, holdt varmen og hvad man gjorde uden et badeværelse omkring år 1900.
De prøver at lave mad på brændekomfuret, vaske tøj med vaskebræt og sæbespåner, sy på symaskine med håndsving og får naturligvis også til opgave selv at fremskaffe brændsel til komfuret… intet brændsel = intet varmt vand og mad!

Undervejs i læringsaktiviteten reflekterer eleverne over forskelle og ligheder mellem deres egen hverdag og skovløberfamiliens, og de sammenligner deres eget hjems forsyningsveje med de forsyningsveje, der eksisterede i Grevemosehus omkring år 1900.

Opgaver for lærere og pædagoger:

Klassens lærer skal på forhånd have indgået aftaler med naturvejlederen om, hvilke aktiviteter forløbet skal indeholde, og hvilke af disse aktiviteter klassens lærere kan stå for under forløbet.

Mere om aktiviteten:

Tal gerne med eleverne om hvordan deres egne hjems forsyningsveje er. 
Booking
Klik her for at læse mere om hvordan du booker aktiviteten.
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby