Udskriv
 

Fjernundervisning

Tilbud til udskolingens naturfagslærere under Corona-nedlukningen

Hvis din udskolingsklasse, eller en gruppe i klassen, er i gang med et naturfagsprojekt, så kan det være, at en naturvejleder fra din lokale naturskole kan bidrage til at gøre fjernundervisningen lidt mere varieret.
Om aktiviteten

Sted:

Aftales

Målgruppe:

7. klasse, 8. klasse, 9. klasse
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

1-2 timer

Mål:

Hvis I arbejder med stofområder, som ligger tæt på naturvejledernes daglige læringsaktiviteter, så kan vi måske bidrage med korte teoretiske oplæg, analyse af ”gamle” elev-genererede data, naturvidenskabelig metode og perspektivering/kommunikation.

Drejebog:

Naturfagslæreren inviterer naturvejlederen med i en igangværende TEAMS-session. Eleverne kan enten som klasse eller gruppe bruge gæsteunderviseren som sparringspartner, fagperson eller vejleder i et aftalt tidsrum. Læreren deltager som udgangspunkt i hele sessionen.

Nedenfor nogle eksempler på temaer, som kunne være i spil:

o Naturvidenskabelig arbejdsmetode – har du styr på alle elementerne?

o Hvordan kan I bruge naturvejlederen til Naturfagsprøven (hvis den kommer)?

o Brug dine naturfaglige kompetencer i en samfundsfaglig projektopgave.

o Hvordan arbejder en forsker?

o Biodiversitet – hvad vil det sige og hvorfor er det vigtigt?

o Vandmiljø i Danmark – alger i søerne og iltsvind i havet.

o Skovøkologi og natursyn – anemoner, døde træer eller mountainbikere?

Opgaver for lærere og pædagoger:

Indhold forventningsafstemmes mellem lærer og naturvejleder 1-2 dage før, hvis der skal laves oplæg eller små præsentationer. 
Booking
send en mail til mail@naturskolerne.dk eller ring på 4580 5926
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby