Mikrobiologisk opdagelsestur

I naturfagslaboratoriet går vi på opdagelse i den mikroskopiske verden af alger, svampe og dyr, udstyret med mikroskop, stereolup og digital forstørrelse. Turen er bygget op omkring elevernes indsamlinger i skoven samt 4-5 forberedte værksteder, som eleverne på skift arbejder med.
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole

Målgruppe:

5. klasse, 6. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Natur/teknologi

Månerder:

Januar, December


Varighed:

4 timer

Mål:

At få indblik i alt det mikroskopiske liv, der er omkring os, som vi normalt ikke ser pga. den lille størrelse. At få rykket lidt ved børnenes billede af livets mangfoldighed og vigtigheden af de "usynlige" organismer på godt og ondt.

Drejebog:

Efter et oplæg om størrelser, celler, liv og systematik arbejder eleverne i værksteder. Værkstederne kan f.eks. være at samle og se på materialer fra skoven, samle og se på alger, se på ciliater fra infusionskultur, se på mug, gær og slimsvampe eller se på deres egne celler fra mundhulen. Vi perspektiverer indtryk og opdagelser med vores daglige liv i skolen, i hjemmet og i naturen.

Opgaver for lærere og pædagoger:

Læreropgaver: At bistå eleverne i deres selvstændige arbejde

Mere om aktiviteten:

Forberedelse: At tale om, hvad eleverne kender til af mikroskopisk liv

Ideer til undervisningsforløb: Passer fint ind i et forløb om, hvad liv er, og kan lægge op til et forløb om evolution.Booking
Du kan booke læringsaktiviteten her hvis du er fra en folkeskole i Rudersdal, Lyngby eller Gentofte Kommuner. Er du fra en anden målgruppe, skal du sende os en mail.
 

Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk