Udskriv
 

Ironman i Raadvad

Padl, cykl og løb jer til en sjov og udfordrende dag i skoven. Raadvad Ironman består af 800 m kanosejlads, 10 km cykling og afsluttende 2 km løb i skoven. Vi måler puls, laver step-tests og datalogger pulsen på udvalgte elever.
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole

Målgruppe:

7. klasse, 8. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Biologi, Skolefag: Idræt
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

4 timer.

Mål:

Læringsmål: At eleverne på deres egen krop og ved hjælp af digital dataopsamling, oplever sammenhængen mellem intensitet og puls. At forstå sammenhængen mellem energiforbrug og behovet for mad. At bruge skoven til aktivt friluftsliv.

Drejebog:

Naturvejlederen laver et teoretisk oplæg om fysiologi, kredsløb, puls, respiration og energiforbrug. Herefter inddeles eleverne i fire grupper, som over ca. 2 timer cirkulerer mellem aktiviteterne cykling, løb, kanosejlads og konditionsmåling (Harvard steptest). Et antal elever udstyres med pulsur og datalogger. Afslutningsvis analyserer vi de registrerede data sammen, og runder af med at perspektivere til sundhed, livsstil og samfund.

Opgaver for lærere og pædagoger:

At sende eleverne afsted ved kanoerne samt holde styr på tidsforbruget.
Sikre at sikkerhedsregler overholdes og at der tages hensyn til skovens øvrige brugere.
At hjælpe eleverne med kortlæsning før cykelturen, samt at dele telefonnumre i tilfælde af at nogen farer vild undervejs.

Mere om aktiviteten:

Turen kan indgå i et forløb om kroppen, kredsløb, sundhed og friluftsliv - enten som introduktion, midtvejs eller som afslutning. 
Booking
Du kan booke læringsaktiviteten her hvis du er fra en folkeskole i Rudersdal, Lyngby eller Gentofte Kommuner. Er du fra en anden målgruppe, skal du sende os en mail.
 
Bemærk
Der er særlige sikkerhedshensyn i forbindelse med aktiviteter med kanosejlads. Læs mere her
 
Husk
OBS!!! Cykelhjelm er påbudt på cykeldistancen - og I skal medbringe egne cykler og hjelme. Medbring evt. skiftetøj – der er dog ikke mulighed for bad. Husk drikkevarer og lidt energi til dagen.
 
Turmateriale
Kan rekvireres ved at skrive til os på mail@naturskolerne.dk
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby