Udskriv
 

Bøllemosen - naturundersøgelser

Bøllemosen er et enestående og fascinerende naturområde, hvor sammenhængene mellem organismer og miljø kommer meget tydeligt til udtryk. Eleverne laver en integreret naturundersøgelse, med fokus på dyrenes tilpasninger til livet i det brune, sure og iltfattige vand. Afhængig af klassetrin måler vi også forskellige vandkemiske parametre så som lys, temperatur, ilt, surhedsgrad, kalk, ledningsevne og næringsstoffer.
Om aktiviteten

Sted:

Bøllemosen

Målgruppe:

5. klasse, 6. klasse, 7. klasse, 8. klasse, 9. klasse, 10. klasse, Gymnasie/HF

Fag/læreplan:

Skolefag: Natur/teknologi
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

4 timer.

Mål:

At eleverne oplever at iagttage og måle variable i naturen, som har direkte betydning for det lokale liv.
At eleverne får en forståelse af sammenhængene mellem arter og miljø.
At eleverne opdager et enestående og sårbart stykke natur i vores lokalområde, og får indblik i særlige tilpasninger, biodiversitet og miljøbeskyttelse.

Aktiviteter, fysisk-kemiske målinger og arbejdet med den økologiske kompleksitet tilpasses målgruppen.

Drejebog:

Eleverne inddeles i 3 store grupper som skiftevis arbejder med indfangning/indsamling af dyr og planter, undersøgelse af tilpasninger, samt måling af fysisk-kemiske parametre (m. naturvejlederen).
Afslutningsvis opsamles og diskuteres sammenhængene mellem de indsamlede data.

Opgaver for lærere og pædagoger:

At bistå eleverne i deres arbejde. At lave 3 gode arbejdshold.

Mere om aktiviteten:

Mødested ved Skodsborg St. med mindre andet aftales. 
Booking
Du kan booke læringsaktiviteten her hvis du er fra en folkeskole i Rudersdal, Lyngby eller Gentofte Kommuner. Er du fra en anden målgruppe, f.eks. gymnasium/HF skal du sende os en mail til mail@naturskolerne.dk.
 
Bemærk
Mødested ved Skodsborg station
 
Husk
Gummistøvler og måske skiftetøj!
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby