Udskriv
 

Biernes verden

Bier er spændende og nyttige dyr. Men hvordan forløber biernes liv henover året, og hvad laver de egentlig i løbet af dagen? Vi studerer bierne, deres adfærd og deres kommunikation - både på Naturskolens demonstrationsbistade og ude i naturen. Vi kommer ind på biernes udfordringer i det danske landskab og lærer lidt om insekter og biodiversitet generelt. Vi laver også lys af bivoks og smager på honning.
Om aktiviteten

Sted:

Rude Skov Naturskole

Målgruppe:

3. klasse, 4. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Natur/teknologi, Skolefag: Geografi, Skolefag: Naturfag
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

3 ½ time

Mål:

At eleverne får indblik i biernes fascinerende verden. At de finder ud af, hvor meget man kan finde ud af om et dyr, ved at observere det. At se et eksempel på et dyr, der både er til gavn for mennesker og naturen.

Drejebog:

Turen starter med et oplæg om bier og deres levevis. Det følges op af værksteder, hvor eleverne f.eks. laver et bivokslys, studerer biernes adfærd i demonstrationsbistadet eller tegner bier.

Opgaver for lærere og pædagoger:

At stå for et værksted efter aftale med naturvejlederen.

Mere om aktiviteten:

Forberedelse: Tale med eleverne om hvad et insekt er, samt hvad forskellen på bier og hvepse er.

Turen kan f.eks. indpasses i et forløb om menneskets brug af naturen, om bestøvning, om tilpasning eller om små dyr.

Kan turen gennemføres på egen hånd? Nej, men I kan sagtens arbejde med små dyr generelt eller bestøvning på egen hånd. Kontakt os for gode ideer.

Forberedelse: Tale med eleverne om hvad et insekt er, samt hvad forskellen på bier og hvepse er.

Ideer til forløb: Turen kan f.eks. indpasses i et forløb om menneskets brug af naturen, om bestøvning, om tilpasning eller om små dyr. 
Booking
Du kan booke læringsaktiviteten her hvis du er fra en folkeskole i Rudersdal, Lyngby eller Gentofte Kommuner. Er du fra en anden målgruppe, skal du sende os en mail.
 
Bemærk
Turen gennemføres på naturskolen i Rude Skov.
 
Genveje
Du kan se vores spændende bi-materiale her
 
Husk
Vær opmærksom på, om der er elever, der er overfølsomme overfor insektstik. Der er særlige sikkerhedshensyn i forbindelse med aktiviteter med bier. Læs mere her
 
Turmateriale
De findes flere gode hæfter for børn om bier, men du kan også lade dem læse vores sider Bierne på Naturskolen

 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby