Udskriv
 

Rude Skov gemmer på en masse gode historier! Fra historien om kong Christian IV, der i middelalderen anlagde et helt system af fiskedamme fyldt med karper til kongefamilien – til historier om almindelige folks færden i området, dengang Rude skov ikke var skov, men et lysåbent område med huse, marker og mindre skovområder. Sporene fra karpedammene mm. kan stadig tydeligt ses i skoven - men man skal kende til historierne før man kan se sporene! Naturskolen har lavet en historiemappe og en ”fortællerkappe” med små genstande i lommerne, der henviser til stedernes historie, som man låner med ud på en tur rundt om Ebberød Dam.

Materialet er målrettet indskolingen og I gennemfører selv aktiviteten uden naturvejleder.

I får en kort introduktion fra naturvejlederen i at bruge materialet når I ankommer til naturskolen i Rude Skov: fortællerkappen med små genstande i lommerne og historiemappen. Herefter går elever og lærere turen rundt om Ebberød Dam på egen hånd. Undervejs gør man stop ved særlige steder, hvor der er spor fra de kulturhistoriske begivenheder, og ved at læse i den medbragte historiemappe og se på genstandene i lommerne, får man efterhånden kendskab til det, der engang skete i skoven. Turen er ca. 2-3 km.

Du booker dette materiale ved at booke "Brug selv Rude Skov Naturskole" og skrive i kommentarfeltet, at du gerne vil bruge materialet til "Der var engang en konge". Du kan læse mere om hvordan du booker her.

 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby