Udskriv
 

 

- og få noget mere at vide om de spændende små insekter, der summer rundt i haven på Naturskolen. Det er bier!

I skolestuen på Naturskolen findes et inde-observationsstade, hvori der bor ca. 2-3000 bier.
Bierne har et flyvehul gennem muren og er derfor meget synlige i Naturskolens have.

Bierne er den oprindelig nordiske race ”Den brune bi”, som er importeret fra Læsø, der er det eneste sted i Danmark, hvor denne race endnu lever.

I inde-stadet kan biernes liv studeres, fra dronningen har lagt sine æg, til de fuldt færdige bier gnaver sig ud af deres celler og begynder på et hårdt arbejdsliv.

 

 

Indestadet i skolestuen              

Mange bier...

 

Indflyvning til indestadet

Dronningen arbejder!

Dronningen lægger et æg i et lille hulrum, som kaldes en celle.
Alle æggene ligner hinanden, men i virkeligheden er der to slags æg.
Befrugtede æg, der bliver til hunner/arbejderbier, og ubefrugtede æg, der bliver til hanner/droner

 

 

Fra æg til puppe

Der går tre dage fra ægget er lagt til det udklækkes. Ud af ægget kommer en larve, som hverken har vinger eller ben, men nærmest ligner en lille orm. Larven bliver fodret af arbejderbierne, som lægger den i en slags lage. Denne lage (føde) er så næringsrig, at larven forøger sin vægt 500 gange, fra den kommer ud af ægget, til den strækker sig ud efter 6 dage og bliver til en puppe. Hvis et nyfødt barn voksede lige så stærkt, ville det veje 2 tons i løbet af en uge...

Arbejder-bierne forsegler nu cellen og godt gemt, gennemgår larven sin fantastiske forvandling, metamorfose.

 

 

Metamorfosen

I løbet af larvens livscyklus undergår den en metamorfose:
I puppestadiet sker ombygningen til voksen bi, metamorfose. Larvens indre bliver flydende, nye celler optager næringen og vokser og organiserer sig til den voksne bi´s organer.
Det tager 21 dage fra ægget er lagt til den fuldt udvoksede arbejderbi kommer ud af sin celle.

For dronerne går der 24 dage og for dronningerne 16 dage.

Det kan variere lidt afhængig af temperaturen inde i stadet, hvor der dog mindst skal være 34 grader.

 

Mere om dronningen

Dronningen måler ca. 20 mm. Dens vigtigste kendetegn er, at bagkroppen rager langt
ud bag vingerne.

Der er en dronning i hvert stade/bikube og dens eneste opgave er at lægge æg

Den skal ikke engang selv hente sin egen føde, den bringes af arbejderne.
Dronningen er kønsmoden 6-7 dage, efter den er krøbet ud af cellen og flyver nu ud for at parre sig på dronesamlingspladsen. Dette tager 10-30 min. og gentages som regel et par dage i træk.

Det skal være solskinsvejr og mindst 19 graders varme, og det foregår mellem kl. 12 og 16.

Dronningen bliver kun befrugtet en gang i sit liv og bliver i samme stade hele sit liv, med mindre dens afkom overfylder stadet i løbet af forsommeren, så vil ”overskuddet” sværme ud sammen med dronningen for at stifte nyt bo.

Tilbage i stadet er der allerede nye dronninger på vej, men kun en får pladsen som stadets dronning, nemlig den første der kommer ud af sin celle. Den dræber straks de andre, inden de når at komme ud og blande sig i kampen om tronen. 

 

 

Derpå bliver den i stadet og efter to til tre døgn begynder den at lægge æg, det fortsætter den med til hen på efteråret.

Ud på vinteren genoptager den ægproduktionen og i maj – juni når den op på 2000 æg i døgnet. I hele sit liv kan den lægger ca. en million æg

.

Dronen er en han

Dronen er en han og kommer fra ubefrugtede æg. Den måler 18 mm og er nem at kende, da den er større og bredere end arbejderne og dens øjne er så store, at de mødes på midten af issen. Dens eneste opgave er at befrugte dronningen og bidrage med kropsvarme til stadet. Den bliver kønsmoden 12 til 16 dage efter den er kommet ud af cellen, og lever i 3 til 7 uger.

Efter den er blevet kønsmoden flyver den ud til dronesamlingspladserne, som er det samme sted år efter år. Dette sted kan ligge helt op til 7 km væk fra stadet. Hertil kommer dronningerne flyvende fra forskellige steder og bliver parret med droner fra andre stader, hvilket sikrer imod indavl.

Når dronen er kønsmoden og flyver ud til dronesamlingspladserne, skal det være solskin og mindst 19 grader varmt. Den dør kort tid efter parringen. Sidst på sommeren, når dronningerne er befrugtet, er dens mission færdig.

 

 


Den fylder kun op og skal fodres af arbejderne, så de resterende droner bliver smidt ud af stadet eller dræbt. Den har ingen brod og kan ikke forsvare sig.

Først næste år i april begynder dronningen igen at anlægge nye droneceller.

Arbejderen er en hun

- hvor kønsorganerne ikke er udviklet. Den er mindre end dronerne og måler 15 mm. Den har mange opgaver at udføre lige fra den dag den kommer ud af cellen til den dør efter 4 til 7 uger.

Efter den er kommet ud af sin celle, bestemmer alderen, hvad den skal lave. Den første dag får den lov til at komme lidt til kræfter, den er ret hjælpeløsog fodres af de andre bier i ca. 3 dage, mens den udvikler sig til at blive fungerende arbejder.

Herefter begynder dens liv som rengøringsbi. Den renser celler, der er forladt af ynglen, og leverer kropsvarme i ”barnekammeret”, hvor der skal være mindst 34 grader, for at æg og larver udvikler sig til nye bier.

På 3. til 5. dag forbereder den sig til at være ammebi og dens fødevaner ændrer sig. Den begynder at æde store mængder af honning og pollen og dens fodersafts-kirtler udvikler sig og sætter den i stand til at producere fodersaft. Nu bliver den til en ammebi der fodrer yngelen. Ammebierne indgår også i dronningens hof. De fodrer dronningen med fodersaft og slikker dens kirtelsekreter/dufte i sig, og ved den gensidige fodring, går duftene videre til yngre og ældre bier hvilket derved får alle i stadet til at dufte ens.

På 10. dagen tager de ud på sin første flyvetur. Udflugten tager kun få minutter og foregår lige foran stadet, hvor de svirrer med front mod stadet, imens de tager bestik af omgivelserne. Samtidig sidder der vagtbier og udsender dufte fra duftkirtlen ved at svirre med vingerne. Duften er med til at lede de unge bier sikkert hjem fra deres første færd.

 

 

Fra nu af og til den bliver 18 dage gammel er den en altmuligbi. Den kan modtage nektar og lave det om til honning, stampe pollen fast i celler, svede voks til at forsegle celler, bygge nye og reparere gamle celler, gøre rent i stadet og flyver ud med affaldet.

18 dage gammel skal den ud for at aftjene værnepligten. Giftblæren er fyldt helt op og den skal nu være vagtbi. Indtil den er 20 dage gammel skal den stå vagt ved flyve-spalten, og kontrollere duften af alle indflyvende bier. Fremmede bier bliver angrebet og jaget væk og fjender som gedehams/hveps bliver straks stukket ihjel. Behovet for vagtbier er ikke så stort, så nogle af dem springer det over.

Fra nu af og til den dør skal den ud og hente vand, pollen og nektar. Nogle få henter harpiks og nogle bliver hjemme for at lave propolis, men fælles for alle er, at det deres sidste opgave. De holde kun til det hårde liv i 1 til 3 uger. De arbejder til de er nedslidteog segner døde om med flossede vinger, langt, langt væk hjemmefra.

 

 

 

 

   
         
       

 

 

 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby