Udskriv
 

Uge 39 - Naturvidenskabsfestival

Som altid fokuserer vi på årets festivaltema. I år er det "Den yderste grænse".

Omdrejningspunktet for festivalugen er en formidlingsdag på Rådhuspladsen i Lyngby fredag i uge 39, hvor et antal mellemtrinsklasser formidler og demonstrerer naturfaglige aktivitet for besøgende skoleklasser, borgere og måske borgmesteren eller andre politikere.

Man kan tilmelde sin klasse som "formidlende klasse", hvor klassen får to dage på naturskolen med undervisning og forberedelse af formidling, inden de fredag på Rådhuspladsen i Lyngby formidler til besøgende. Det er kun Lyngby-klasser der kan melde sig som formidlere.

Man kan også nøjes med at melde sig som "besøgende" om fredagen på Rådhuspladsen. Hvis I kommer som besøgende tæller det ikke som et naturskolebesøg for klassen - vi vil bare gerne vide hvor mange der kommer.
Om aktiviteten

Sted:

Aftales

Målgruppe:

4. klasse, 5. klasse, 6. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Natur/teknologi
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

Formidlere, 3 dage a 4 timer (enten mandag og tirsdag på naturskolen + fredag på Rådhuspladsen ELLER onsdag og torsdag på naturskolen + fredag på Rådhuspladsen)
Besøgende: 2 timer på Lyngby Rådhusplads fredag d. 28. kl. 10 - 12.

Mål:

At de formidlende elever over tre dage kommer gennem alle naturfaglige kompetenceområder: Gennem undersøgelser og modellering arbejder de med en problemstilling, som de kommunikerer og perspektiverer for de besøgende på formidlingsdagen.

Drejebog:

De formidlende klasser er på naturskolen to dage. Herefter viser de det de har lært frem til andre børn der kommer på besøg om fredagen på Rådhuspladsen i Lyngby.

Emnerne indenfor temaet er endnu ikke valgt, og kan planlægges med læreren/eleverne. Foreløbige forslag kunne være:
Den Yderste Grænse – for vækst. Gå på opdagelse efter byens ekstreme voksesteder.
Den Yderste Grænse – for synligt liv. Vi går på jagt efter byens mindste organismer.
Den Yderste Grænse – mindst og størst. Kan vi modellere størrelsesforholdene af organismerne i byens fødekæder?
Den Yderste Grænse – hurtigst og langsomst. Hvor lang tid tager det at bevæge sig til byens/Rådhuspladsens yderste grænser – for forskellige organismer?

Opgaver for lærere og pædagoger:

At deltage som aktiv underviser gennem dagene, samt at bistå klassen ved formidlingen på Rådhuspladsen.

Mere om aktiviteten:

Nærmere info følger efter tilmelding. Ved spørgsmål kontakt naturskolen på 45 80 59 26.
Der er plads til fire formidlende mellemtrinsklasser fra Lyngby-Taarbæk kommune.

Der er masser af plads til besøgende om fredagen. Og husk det tæller ikke som naturskolebesøg at besøge festivalen om fredagen. 
Booking
Klik her for at læse mere om hvordan du booker aktiviteten
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby