Det gode besøg

mobile-menu

Når du kommer på Naturskolerne med dine elever eller dine børn, er der flere forskellige ting, du kan gøre, for at sikre dig, at alle får mest muligt ud af besøget. 

Vi har prøvet at skrive lidt gode råd ned for at sikre, at både I og vi får det bedste ud af dagen. 

Naturskolernes læringsaktiviteter er udviklede til at give mest mulig læring indenfor aktivitetens emne og tid. Naturvejlederen har derfor en nøje tidsplan for dagens indhold og struktur. De fleste aktiviteter tager udgangspunkt i en dialogisk introduktion og teoretisk/faglig påklædning af eleverne. Derefter laver vi praktiske aktiviteter i naturen/laboratoriet – ofte værkstedsopdelt, hvor faglærerne også underviser i værkstederne. Afslutningsvis en fælles og dialogisk analyse af resultater med konklusion og perspektiveringer svarende til aldertrinnet. Frokost/frikvarter planlægges/justeres af naturvejlederen i forhold til aktivitetens praksis. Eleverne skal derfor ikke regne med at vi følger den struktur, de er vant til fra skolen.

Naturskolernes erfaring samt forskning fra eksterne undervisningsmiljøer finder, at det eksemplariske naturskoleforløb opnås:

  • Når aktiviteten er fagligt relateret og forankret med undervisningen i skolen, f.eks. med en for eleverne tydelig Hjemme-Ude-Hjemme-struktur og aktiv deltagelse af faglæreren.
  • Når elever og lærere er bekendt med naturskoleaktivitetens formål, når de ankommer, eksempelvis emne, indhold og skole vs. skovtur.
  • Når naturskoleaktiviteten kan forløbe over den tid, den er designet til, dvs. at det planlagte program ikke skæres af i længden, fordi I helst vil komme senere eller gå før planlagt.
  • Når faglærerens og pædagogernes aktive deltagelse smitter af på eleverne.
  • Når lærere og pædagoger, som kender børnene, tager ansvar for at støtte elevernes personlige, sociale og faglige deltagelse i naturskoleaktiviteten.
  • Når læreren før aktiviteten har vurderet, om naturvejlederen skal være bekendt med enkelte elevers særlige udfordringer.
  • Når I har husket at give børn og forældre besked om at børnene skal være ude en hel dag og at det derfor er vigtigt at børnenes påklædning passer til dagens vejr. Man lærer ikke noget, hvis man er våd og kold.
  • Når evt. forventninger til fri leg, hulebygning og indsamling af julepynt henlægges til efter afslutning af naturskoleaktiviteten.