Om Naturskolerne

mobile-menu

Naturskolerne drives i samarbejde mellem skoleområderne i Rudersdal Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Gentofte Kommune, samt Naturstyrelsen Hovedstaden.

Naturskolernes formål er at supplere og kvalificere folkeskolens undervisning i naturforståelse med henblik på øget indsigt i samspillet i naturen og samspillet mellem natur og samfund. Derudover understøtter naturskolen dagtilbuds arbejde med samme.

Naturskolens målgrupper er primært folkeskolens klasser fra de tre kommuner. Desuden er der aftale om at understøtte naturvejledningen i dagtilbud i Gentofte Kommune, samt i overgangen mellem dagtilbud og skole i Rudersdal. Vi laver også indtægtsdækket virksomhed for andre grupper, bl.a. har vi gennem mange år haft et naturvejledningstilbud for dagtilbud fra Frederiksberg Kommune, ligesom vi underviser gymnasieklasser fra diverse gymnasier i hovedstadsområdet.

Naturskolerne består af Naturskolen i Raadvad, Naturskolen i Rude Skov samt Grevemosehus. Vi har desuden i samarbejde med Taarbæk Skole et havformidlingstilbud i Taarbæk og driver mobil naturskole i andre spændende naturområder i kommunerne og i lokalområderne omkring kommunernes dagtilbud.