Juni er højsæson for frøer, salamandere og andre dyr i vandhullerne og vi laver mange vandhulsaktiviteter med børn fra både dagtilbud og skole.