Udskriv
 

Find Vej i skoven - orientering for begyndere

I Jægersborg Hegn er der lavet en orienteringsløbsbane for begyndere, hvor eleverne lærer at orientere sig ved hjælp af kort og lærer at forstå de forskellige signaturer på et O-løb kort. Der bliver også tid til en sjov øvelse med kompasgang.
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole

Målgruppe:

4. klasse, 5. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Natur/teknologi, Skolefag: Idræt
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

4 - 4 1/2 time

Mål:

At eleverne lærer at orientere sig i naturen og finde vej ved hjælp af kort og kompas. At eleverne lærer at sammenholde forskellige signaturer på et kort med den virkelighed, de repræsenterer. At eleverne lærer hvordan man går i forskellige retninger ved hjælp af et kompas

Drejebog:

Vi starter med et kort oplæg, hvor vi snakker om kort og deres opbygning samt om at finde vej med et kompas. Derefter deles klassen i to og går skiftevis ud på en begynderorienteringsbane og ud og prøve kræfter med kompasgang.

Opgaver for lærere og pædagoger:

Dele nogle velfungerende hold og støtte op om elevernes arbejde i løbet af dagen.

Mere om aktiviteten:

Aktiviteten er lavet i samarbejde med "Find vej i Danmark" projektet og Søllerød Orienteringsklub, der har været behjælpelige med at udtænke gode ruter og opsætte pæle i Jægersborg Hegn. 
Booking
Klik her for at læse mere om hvordan du booker aktiviteten
 
Husk
At eleverne skal have praktisk udetøj med, som er godt at bevæge sig i.
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby