Udskriv
 

Kortlæg skolens lokale natur og kultur

Målet med aktiviteten er, at skolens store elever (7-9 klasse) kortlægger og formidler de spændende natur- og kulturområder omkring skolen. Aktiviteten skal ikke blot åbne de store elevers øjne for lokalområdet, men også gerne resultere i et produkt, som kan bruges af skolens lærere og yngre elever f.eks. i udeskolesammenhæng.
Om aktiviteten

Sted:

I lokal natur, Ved skolen

Målgruppe:

7. klasse, 8. klasse, 9. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Biologi, Skolefag: Geografi, Skolefag: Historie, Skolefag: Dansk
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

Aftales. En-evt. flere dage á 4 timer. Kortlægning af naturen primært i sommerhalvåret.

Mål:

At eleverne arbejder med kortlægning og kortlæsning i praksis.
At eleverne lærer at blive opmærksomme på natur- og kulturhistoriske detaljer i lokalområdet.
At der gives mulighed for fordybelse og informationssøgning, og at der stiftes bekendtskab med forskellige formidlingsformer.

Drejebog:

Lærer og elever udvælger et lokalområde som passer til aktiviteten.

Naturvejlederen besøger området sammen med klassen og i fællesskab finder vi frem til de spændende og interessante natur- og/eller kulturhistorier som kan fortælles og formidles.

Vi finder idéer til, hvordan de udvalgte steder kan bruges i undervisningen i de mindre klasser. Efterfølgende udarbejder eleverne en ”vandretursfolder” til ruten.

Sporene langs ruten kan formidles som en egentlig printet folder, eller måske som QR-koder med links til elevernes egne fotos, lyd- eller videooptagelser.

Aktiviteten kan evt. udbygges og afsluttes med egentlig elev-til-elev-formidling, hvor de store elever agerer ”naturvejledere” og formidler deres materiale for de yngre elever.

Opgaver for lærere og pædagoger:

At forberede eleverne så de er bekendt med opgaven når naturvejlederen kommer på besøg.
At beslutte en formidlingsform for slutproduktet.
At sammensætte arbejdsgrupper med passende størrelse og pædagogisk mål. At stå for arbejdsprocessen mod det endelige produkt, med mindre andet aftales eller teknisk hjælp ønskes. 
Booking
Book enkeltdage og skriv i kommentarfeltet hvilke aktiviteter I forestiller jer på de konkrete dage.
 
Bemærk
Naturskolens medarbejdere har forskellige stærke kompetencer indenfor natur, skovdrift, kultur, friluftsliv, sundhed og motion.
Derfor er det en fordel, hvis I lægger jer fast på et overordnet tema/område, når I booker aktiviteterne.
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby