Udskriv
 

Demokrati og naturforvaltning - Geels skov

Demokrati handler ikke kun om hvad der foregår i byrådssalen og i folketinget. I den lokale natur er der trængsel og ofte interessemodsætninger, når der skal være plads til brugere med hver deres natursyn.

Kom på rundvisning i Geel skov på en frisk cykeltur og deltag i et brugerrådsmøde (rollespil uden sværd, men med argumenter som våben) som repræsentant for en af de mange brugergrupper, som fx hundeejere, mountainbikere, naturelskere, hestefolk, rollespillere, mv.

OBS Turen er under afprøvning. Vær med!
Om aktiviteten

Sted:

I lokal natur

Målgruppe:

6. klasse, 7. klasse, 8. klasse, 9. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Natur/teknologi, Skolefag: Biologi, Skolefag: Dansk
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

Varighed:

Ca. 4 timer

Mål:

Læringsmål:
Eleven kan argumentere ud fra et givet natursyn.
Eleven kan gøre rede for hvad der karakteriserer forskellige natursyn.
Eleven kan bruge sin viden fra naturfag i sin argumentation.
Eleven kan skelne mellem holdninger og viden. 
Booking
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby