Udskriv
 

Elevernes egne naturundersøgelser

Med inspiration fra en rundtur i naturen omkring Raadvad og viden om naturfaglige undersøgelsesmetoder, går elever i grupper i gang med at formulere egne hypoteser ud fra deres undren og faglige niveau.

Grupperne designer små undersøgelser ud fra deres hypoteser og gennemfører dem. Er der tid, formidles resultaterne på dagen.
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole

Målgruppe:

3. klasse, 4. klasse, 5. klasse, 6. klasse, 7. klasse, 8. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Natur/teknologi, Skolefag: Biologi, Skolefag: Fysik/kemi, Skolefag: Geografi
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

Varighed:

3½-5 timer efter klassetrin, evt.to dage.

Mål:

Forslag til læringsmål til undervisningen før dagen på naturskolen: Eleven kan med egne ord forklare begreber som art, levested, fødekæde, tilpasning.

Læringsmål for forløbet:
Eleverne kan sammen med andre gennemføre enkle naturundersøgelser med brug af enkelt relevant udstyr som fx indsamlingsgrej, termometer, simpel lysmåler mv.
Eleverne kan formulere hypoteser og opstille forventninger, der kan testes i egne undersøgelser
Eleverne kan vælge relevant undersøgelsesmetode
Eleverne kan sammen med andre formidle indsamlede data med brug af relevante begreber som fx. art, levested, fødekæde, tilpasning.

Forslag til læringsmål for undervisningen efter dagen på naturskolen: Eleven kan forklare andre om enkle undersøgelsers muligheder og begrænsninger. 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby