Udskriv
 

Vejr udskoling

Med udgangspunkt i en model af hvordan almindelige vejrfænomener opstår, laver vi laboratorieeksperimenter som kobler den fysiske baggrund for forståelsen af vejr og vejrfænomener, med praktisk indsamling og fortolkning af egne vejrdata fra lokalområdet.
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole

Målgruppe:

8. klasse, 9. klasse, 10. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Fysik/kemi, Skolefag: Geografi
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

4 timer

Mål:

Læringsmål:
Eleverne kan gennemføre små fysiske forsøg som samlet kan modellere og forklare vejrets tilblivelse og dynamik.
Eleverne kan anvende meteorologiske måleinstrumenter og digital dataopsamling, og forklare vejrdata fra egne og andres målinger med naturfaglige ord og begreber.
Eleverne har en praksisnær forståelse for naturfagenes sammenhængskraft – her på tværs af fysik og geografi.
Eleverne kan følge med i debatten om ændring af vejret i Danmark og forandringer i klodens klima.

Drejebog:

Vi indleder med øvelser hvor vi får et overblik over begreber, meteorologiske måleinstrumenter, måleenheder og anvendelsesmuligheder. Dagens vejr registreres omkring naturskolen og data noteres. Herefter cirkulerer eleverne i fire grupper mellem værksteder med 9 små fysiske eksperimenter og modeller for varmestråling, luftudvidelse, tryk, konvektion, fortætning, kondensationskerner mm. Elevernes vejrmålinger sammenlignes med de officielle målinger for lokalområdet, og vi genererer en vejrudsigt ud fra egne data og den eksperimentelle forståelse.

Opgaver for lærere og pædagoger:

Læreropgaver: Læreren er ansvarlig for undervisningen i flere af de 9 små fysikværksteder. Vi forventer, at læreren som kommer med eleverne er faglærer (geografi/fysik).

Ideer til undervisningsforløb: Projektopgave – emnet om klodens klima er fyldt med perspektiver og tangenter, både i den nære og fjerne omverden.

Mere om aktiviteten:

Forberedelse: Det er fint for aktivitetens afvikling, at eleverne har arbejdet med de elementer, der skaber vejret. Minimum forberedelse til turen er, at I beder eleverne kigge efter vejrudsigten dagen før og finde ud af, hvilke begreber der indgår. 
Booking
Klik her for at læse mere om hvordan du booker aktiviteten
 
Genveje
 
Husk
Husk at: En snak om begreberne der kommer i spil altid er en god forberedelse til en læringsaktivitet på naturskolen.
 
Turmateriale
Vi kan anbefale Alineas Ind i geografien grundbog A, der har et godt kapitel om vejret. Gyldendal har udgivet bogen Vejr og uvejr af Peter Bering til de store klasser - den er alle tiders. De har også i samarbejde med Politiken lavet undervisningsavisen Klodens klima - spændende. Natur og Museum har hæftet Vejret (sep. 2001) af Jesper Theilgaard. Bogen ”Ud i naturen – aktiviteter i den nære omverden” af D. Hansen m.fl. fra Gyldendal har et kapitel om Vind og vejr
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby