Udskriv
 

Indskoling / SFO dage med læring og leg

Vi tilbyder at en gruppe indskolingsbørn forlænger deres tur i skoletiden med tid i SFO-regi.

Fx er det muligt at blive i Raadvad til bus 183 afgår 14.26. Derved er det lettere at komme hjem til skolen, og der er et par timer til leg i naturen - måske inspireret af det, der er foregået i skoletiden.

I kan også blive længere, og gennemføre en hel udeuge, i forbindelse med fx to skoledage. NB Begrænset kapacitet!
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole, Rude Skov Naturskole

Målgruppe:

0. klasse, 1. klasse, 2. klasse, 3. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Natur/teknologi, Skolefag: Idræt
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

Efter aftale

Mål:

At få lært og leget uden stress, i den natur som er så sund for krop og sjæl...

Drejebog:

Skoledagenes indhold aftales, og lægger sig op ad de naturfaglige temadage - fx små dyr i skoven, små dyr i vandhullet, skovens træer, blomster og bestøvning, vejrtur osv.

I SFO-tiden er der mulighed for bålaktiviteter og for at bruge noget af det almindelige grej som net, bakker, greveskeer, lupglas osv.

Opgaver for lærere og pædagoger:

At koordinere forløbet, såleds at der hele tiden er personale til at tage sig af børnene. En pædagog fra naturskolen kan lejlighedsvis assistere i eftermiddagstimerne (kun Raadvad).

At aftale forløbet med naturskolen, typisk på et planlægningsmøde af en times varighed. 
Booking
Klik her for at læse mere om hvordan du booker aktiviteten.
 
Bemærk
Dagene kan kun gennemføres på Raadvad Naturskole grundet lokaleforholdene, men I kan naturligvis altid tage ud i Rude Skov med eleverne efter turene dér (bemærk dog at bålpladsen og udearealet skal bookes ved at sende en mail og afvente bekræftelse).

I forbindelse med en udeuge i Raadvad,er der maks, plads til to skoleklasser (eller 50 elever)
 
Turmateriale
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby