Aktivitet

mobile-menu

Biodiversitet – feltarbejde, datapræsentation og perspektivering

Diversiteten af økosystemer, arter og gener er forudsætningen for, at naturen kan levere de ydelser, som er grundlaget for vores eksistens og trivsel – nu og i fremtiden. Hvad er biodiversitet, og hvordan måles den? Hvordan er biodiversiteten fordelt i Danmark og på kloden? Fremtidens voksne forventes at forstå og forholde sig til biodiversitet som til klimaforandringer. Biodiversitet taler ind i mange af FN's 17 Verdensmål.

Mål med aktiviteten

  • At eleverne arbejder med hypoteser omkring biodiversitet og lærer, hvordan man kan planlægge undersøgelser og måle biodiversiteten.
  • At eleverne får prøvet at identificere de mest almindelige arter af smådyr i forskellige naturtyper og kan sammenholde resultaterne med målte miljøvariable fra lokaliteterne.
  • At eleverne efter turen kan give eksempler på naturlige og menneskeskabte ændringer i det danske landskab og vurdere betydningen og udfordringerne for den biologiske mangfoldighed.

Praktisk

Tidsrum: 09:15 - 13:00

Sted: Raadvad Naturskole, Rude Skov Naturskole

Klassetrin: 8. klasse, 9. klasse, 10. klasse, Gymnasie/HF

Antal elever: 8 - 30

Fag: Biologi, Geografi, Naturfag