Aktivitet

mobile-menu

Mikrobiologi, celler og systematik

Ved hjælp af mikrobiologiske øvelser og modeller arbejder vi med begrebet "liv" og biologisk systematik. I laboratoriet mikroskoperer vi celler fra dyr (egne mundhuleceller og blod), karplanter og svampe. Desuden studerer vi det mikroskopiske liv i Mølleåens plankton. Vi laver øvelser med dannelse af cellemembraner og perspektiverer til "livets opståen".

Mål med aktiviteten

  • At eleverne får viden om cellers opbygning, cellemembraner og livets opståen.
  • At eleverne kan kende forskel på fire forskellige celletyper.
  • At eleverne kan tage en plankton-prøve.
  • At eleverne kan klargøre et mikroskop-præparat og anvende et mikroskop.
  • At eleverne kan arbejde med modeller af celler og celleorganeller.

Praktisk

Tidsrum: 09:15 - 13:00

Sted: Raadvad Naturskole

Klassetrin: 8. klasse, 9. klasse, 10. klasse

Antal elever: 8 - 30

Fag: Biologi