Aktivitet

mobile-menu

Fysik og matematik i vandløbet

Der er voldsomme fysiske kræfter i det hurtigtstrømmende vandløb. Vi iklæder os gummistøvler og waders og fornemmer energien, mens vi måler strømhastigheder, tværsnitsprofiler, vandføring og hældning ved hjælp af flere forskellige og sammenlignelige metoder. Hvor mange teenagefamilier kan vi forsyne med energi fra strømmen og vandføringen i Mølleåen? En god dag for samarbejde mellem fysik-, matematik- og geografilæreren.

Mål med aktiviteten

  • At eleverne kan samarbejde omkring naturfaglige undersøgelser i naturen.
  • At se sammenhængen mellem teori og praksis.
  • At indsamle og vurdere egne og andres data fra undersøgelsen.
  • At modellere sammenhænge mellem målte parametre.
  • At forklare data fra målinger på vand i kredsløb, herunder med kontinuerlig dataopsamling.
  • At kunne beskrive interessemodsætninger ved udnyttelse af naturgrundlaget.

Praktisk

Tidsrum: 09:15 - 13:00

Sted: Raadvad Naturskole

Klassetrin: 8. klasse, 9. klasse, 10. klasse

Antal elever: 8 - 30

Fag: Fysik/kemi, Geografi, Matematik, Naturfag