Aktivitet

mobile-menu

Trivselsdag med Naturskolerne

Tag dine elever med på Naturskolen til en dag, hvor gode fælles oplevelser i naturen danner ramme for en bevidstgørelse om, hvad godt samarbejde er, hvordan man taler til hinanden, og hvordan man opbygger et godt fællesskab i klassen.

Mål med aktiviteten

  • Eleven kan fortælle om hvad der styrker fællesskabet og hvad der svækker det.
  • Eleven kan fortælle om hvad det vil sige at samarbejde og opbygge en god holdånd i klassen.
  • Eleven kan give eksempler på hvornår det gode samarbejde opstår.
  • Eleven kan bruge oplevelser fra dagen som referenceramme i klassen efterfølgende.
  • Eleven kan selv sætte mål for hvordan samarbejdet i gruppen forbedres.

Bemærk

Der skal være to lærere med, for at dagen kan fungere. Lærerne står for en øvelse hver. Hvis der er samarbejdsproblemer i klassen kan det være en god ide at have AKT-læreren med.
Der er særlige sikkerhedshensyn i forbindelse med aktiviteter hvor bål indgår. Læs mere her

Praktisk

Tidsrum: 09:15 - 13:00

Sted: Raadvad Naturskole, Rude Skov Naturskole

Klassetrin: 4. klasse, 5. klasse, 6. klasse, 7. klasse

Antal elever: 12 - 30

Fag: Friluftsliv