Aktivitet

mobile-menu

Matematik i uderummet

Tag eleverne med på en udedag i matematikkens tegn. For mange elever bliver matematikken nemmere at gå til, når de arbejder med den konkret og bruger kroppen. Med udgangspunkt i naturen og dyrene, kommer eleverne til at arbejde med praktiske problemstillinger og matematiske begreber som afstand, hastighed, vægt, omkreds, 1-meter mål og regnestykker.

Mål med aktiviteten

  • At eleverne får en forståelse af, at de kan anvende matematik ude i den virkelige verden.
  • Eleven kan bruge kroppen til at måle afstand.
  • Eleven kan bruge omkreds til at udvælge træer.
  • Eleven kan lægge ting i rækkefølge efter deres vægt.
  • Eleven kan bruge simple redskaber til at måle og veje.
  • Eleven kan regne simple regnestykker i hovedet.

Bemærk

Der skal to lærere med for at læringsaktiviteten kan fungere.

Hvis du arbejder med udeskole, er det en fin aktivitet at få inspiration fra.

Praktisk

Tidsrum: 09:15 - 12:15

Sted: Raadvad Naturskole, Rude Skov Naturskole, Charlottenlund Skov

Klassetrin: 2. klasse, 3. klasse

Antal elever: 8 - 30

Fag: Matematik