Aktivitet

mobile-menu

Naturvidenskabelige arbejdsmetoder

Eleverne kommer på besøg på naturskolen to dage i træk og får en unik mulighed for at styrke deres undersøgelseskompetence. Med inspiration fra en rundtur i naturen omkring Raadvad og viden om naturfaglige undersøgelsesmetoder, går elever i grupper i gang med at formulere egne hypoteser ud fra deres undren og faglige niveau. De planlægger og gennemfører en naturfaglig undersøgelse og når også at perspektivere og fremlægge den for hinanden.

Mål med aktiviteten

  • Eleverne kan sammen med andre gennemføre egne naturundersøgelser.
  • Eleverne kan stille spørgsmål, der kan undersøges.
  • Eleverne kan formulere hypoteser og opstille forventninger, der kan testes i egne undersøgelser.
  • Eleven kan kontrollere variable.
  • Eleven kan vælge relevant metode og udstyr til undersøgelsen.
  • Eleven kan vurdere og perspektivere egen undersøgelse.
  • Eleven kan sammen med andre formidle indsamlede data med brug af relevante fagbegreber.

Bemærk

Det er vigtigt, at naturfagslæreren er med klassen på denne læringsaktivitet, der kræver intensiv naturfaglig vejledning fra både naturvejleder og lærere.
Læringsaktiviteten kører over to dage i træk.

Praktisk

Tidsrum: 09:15 - 13:00

Sted: Raadvad Naturskole

Klassetrin: 4. klasse, 5. klasse, 6. klasse, 7. klasse, 8. klasse, 9. klasse

Antal elever: 8 - 30

Fag: Natur/teknologi, Biologi, Fysik/kemi, Geografi