Aktivitet

mobile-menu

Havmiljø

På denne tur arbejder vi videre med forståelsen af havet som en biotop og vigtigt levested for mange forskellige organismer. Gennem eksperimenter fokuserer vi på iltsvind og algeopblomstringer som velkendte hjemlige havmiljø-problemer. Vi perspektiverer resultaterne til verdenshavene, bæredygtig udnyttelse af naturens ressourcer og til de globale miljøproblemer. Dagen er et godt eksempel på et projekt som favner biologi, kemi og geografi i skøn forening. Verdensmålene 6, 12, 13, 14, 15 bliver inddraget i perspektiveringen.

Mål med aktiviteten

At kunne beskrive og undersøge strandkrabbers respirationsmekanismer gennem eksperimenter og dissektion.

At kunne undersøge og måle strandkrabbers respiration bl.a. ved hjælp af ilt-sensorer og kontinuerlig digital dataopsamling.

At kunne mikroskopere vandprøver med planktonorganismer og sætte disse i relation til stofkredsløb og iltsvind i havet.

At kunne måle iltforholdene i Taarbæk havn og perspektivere til lokale og globale havmiljøproblemer, ud fra egne og andres undersøgende arbejde.

Bemærk

Aktiviteten foregår i havbiologilokalet i kælderen på Taarbæk Skole, Taarbæk havn. Der er indgang fra havnen. 

Praktisk

Tidsrum: 09:15 - 13:00

Sted: Taarbæk Skole

Klassetrin: 8. klasse, 9. klasse, 10. klasse, Gymnasie/HF

Antal elever: 8 - 30

Fag: Biologi