Aktivitet

mobile-menu

Vandressourcer og vandets kredsløb

Vand er nødvendigt for alt liv. Det anslås, at ca. 1 milliard mennesker ikke har rent drikkevand. Vand kan i fremtiden også blive en begrænset ressource i Danmark. Hvad sker der med vandet gennem dets kredsløb fra fordampning til nedbør, overfladevand, grundvand, brugsvand, spildevand og til sidst havvand? Kan vi måle på vandet (fysisk/kemisk), hvor i kredsløbet en vandprøve er taget..? – Det er bl.a. det vi skal prøve. Eleverne skal studere geografien i oplandet til Mølleåen og måle de kemiske forandringer (surhedsgrad, kalk, ledningsevne, ilt, fosfor, nitrat) som kan spores i regnvand, grundvand (vandværk), stillestående vand (mølledammene), rindende vand (åen), samt i brakvand (udløbet til havet). Aktiviteten går på tværs af naturfagene fysik/kemi, geografi og biologi.

Mål med aktiviteten

  • At eleverne kan forklare de grundlæggende principper i vandets kredsløb.
  • At eleverne kan nævne faktorer som påvirker vandmiljøet.
  • At eleverne kan fortælle om Mølleåens opland.
  • At eleverne kan lave kemiske analyser af en vandprøve og give bud på prøvens oprindelse.
  • At eleverne kan måle strømhastighed og vandføring i Mølleåen.
  • At eleverne kan beregne stoftransport fra land til hav og perspektivere til produktion og bæredygtig udvikling.

Bemærk

Aktiviteten kræver, at I alle møder på/med cykel (og cykelhjelm), da vi sammen indsamler prøver fra Mølleåens opland og forskellige strækninger.

Praktisk

Tidsrum: 09:15 - 13:00

Sted: Raadvad Naturskole

Klassetrin: 8. klasse, 9. klasse, Gymnasie/HF

Antal elever: 8 - 30

Fag: Biologi, Fysik/kemi, Geografi, Naturfag