Aktivitet

mobile-menu

Dataloggere i felt og laboratorium

Digital- og kontinuerlig dataopsamling er i dag den gængse metode til opsamling af data i både felt og laboratorium. I denne aktivitet arbejder vi hen imod, at eleverne ved hjælp af digital dataopsamling bl.a. kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser, undersøge organismers livsbetingelser i forskellige biotoper, analysere dele af stofkredsløb, indsamle vejrdata over tid fra lokalområdet, og forklare data fra målinger på atmosfæren og vand i kredsløb.

Mål med aktiviteten

  • At eleverne lærer at bruge en datalogger til at måle forskellige abiotiske faktorer.
  • At eleverne kan overføre data fra datalogger til tablet
  • At eleverne kan fortolke egne og andres data opsamlet med datalogger.

Før og efter besøget

Eleverne kan med fordel hente og installere app'en SparkVue hjemmefra. Den er gratis og bruges til at opsamle, dele og behandle data fra aktiviteterne.

Praktisk

Tidsrum: 09:15 - 13:00

Sted: Raadvad Naturskole

Klassetrin: 7. klasse, 8. klasse, 9. klasse, 10. klasse

Antal elever: 8 - 30

Fag: Biologi, Fysik/kemi, Geografi, Naturfag