Aktivitet

mobile-menu

Fælles Naturfagsprøve

Naturskolerne tilbyder vejledning af enkeltgrupper i forbindelse med elevernes praktiske arbejde op mod den Fælles Naturfagsprøve. Efter eleverne har defineret den selvvalgte problemstilling med tilhørende arbejdsspørgsmål, kan gruppen sammen med læreren kontakte Naturskolen og aftale et tidspunkt for naturvejlederassistance til valg af lokalitet, undersøgelser, analyser, modeller og formidling.

Mål med aktiviteten

  • At kunne gennemføre undersøgelser og eksperimenter i naturen og i laboratoriet, som IKKE kan foretages på skolen.
  • At hjemtage digitale og analoge undersøgelsesresultater med relevans til problemstillingen.
  • At kommunikere metoder og processer gennem foto- og videodokumenter af det praktiske og undersøgende arbejde.

Før og efter besøget

At sikre en godkendt problemformulering med tilhørende arbejdsspørgsmål før I sammen kontakter Naturskolen. Vi assisterer med undersøgelser, målinger og analyser, som I af den ene eller anden årsag IKKE kan lave hjemme på skolen, og som ligger indenfor naturskolen arbejdsområde (dvs. ikke radioaktive målinger, magnetisme, el-lære etc.).

Praktisk

Tidsrum: 08:00 - 16:00

Sted: Raadvad Naturskole

Klassetrin: 9. klasse

Antal elever: 1 - 4

Fag: Biologi, Fysik/kemi, Geografi