Aktivitet

mobile-menu

Snegle

Sneglene er nemme at finde og fange. Der er mange forskellige, og de er sjove at studere. På denne aktivitet bruger vi sneglene som modelorganismer for mange biologiske og økologiske aspekter. Vi indleder med en introduktion til sneglenes forunderlige liv og evolution. Sammen med eleverne planlægger vi, hvordan vi nænsomt og effektivt kan genkende, indsamle og tælle sneglene i skoven. Vi registrerer og sammenligner snegle-diversiteten i udvalgte skovtyper. Nogle enkelte snegle tages med til naturskolen, hvor vi studerer og beskriver sneglene ved hjælp af lup. Vi laver nogle nænsomme eksperimenter og beregner bl.a. sneglefart og hvor mange gange sin egen vægt en snegl kan trække. Sneglenes rolle i økosystemet behandles, og vi diskuterer også problemer og etik omkring de invasive Iberiske skovsnegle.

Mål med aktiviteten

Efter turen kan eleverne

  • planlægge indsamling og registrering af snegle i den nære natur ved brug af simpelt udstyr.
  • sortere og klassificere de indsamlede snegle, samt identificere de mest almindelige arter.
  • undersøge sneglenes tilpasninger til naturen og fortælle om nogle af sneglenes særlige egenskaber; tvekønnede, raspetunge, slimspor, etc.

Praktisk

Tidsrum: 09:15 - 13:00

Sted: Raadvad Naturskole

Klassetrin: 3. klasse, 4. klasse

Antal elever: 8 - 30

Fag: Natur/teknologi