Aktivitet

mobile-menu

Salamandere

Nogle dyr kalder så meget på vores opmærksomhed, at de næsten ikke er til at slippe igen, når man først har fået dem i hænderne. Frøer og salamandere er blandt disse – men hvordan fanger og håndterer man de følsomme padder på en måde, så man både bliver klogere og fascineret uden at dyrene lider overlast? På denne aktivitet går vi meget tæt på salamanderens liv og lærer at håndtere naturen nænsomt og forsvarligt.

Mål med aktiviteten

Efter turen kan eleverne:

  • indsamle padder i den nære natur ved brug af simpelt udstyr.
  • fortælle om årstiderne og paddernes årscyklus og reaktioner på ændringer i naturen.
  • håndtere indsamlede organismer på en nænsom og etisk forsvarlig måde.

Bemærk

Husk gummistøvler!

Vi opfordrer til at 0. klasserne ønsker Første besøg som 1. prioritet. Husk at fortælle læreren, der overtager klassen i 1. klasse, hvis din 0. klasse har været på salamander-aktivitet.

Praktisk

Tidsrum: 09:00 - 12:00

Sted: Skodsborg St.

Klassetrin: 0. klasse, 1. klasse

Antal elever: 8 - 30

Fag: Natur/teknologi