Aktivitet

mobile-menu

Kano og naturdannelse

På denne læringsaktivitet tager vi på opdagelse gennem Ellesumpen i den fredede Mølleådal og sejler i kano fra Raadvad til Strandmøllen. Undervejs observerer og indsamler vi bl.a. planter med forskellige livsformer og sætter dem i relation til Ellesumpens særegne og følsomme økosystem. Mens den ene gruppe sejler og undersøger, spadserer den anden gruppe med lærer til shelterpladsen og forbereder bål og evt. forfriskninger. De to grupper bytter aktivitet på tilbagevejen.

Mål med aktiviteten

  • At eleverne oplever et stykke unik lokal natur
  • At eleverne kan beskrive naturen omkring Mølleåen på baggrund af egne observationer og undersøgelser.
  • At eleverne har viden om karakteristiske naturområder og deres sårbarhed.
  • At eleverne kan beskrive interessemodsætninger i menneskers forvaltning af naturen lokalt og globalt.
  • At eleverne har viden om forskellige natursyn.
  • At eleverne kan færdes sikkert og hensynsfuldt i naturen i kano og udvise godt sømandskab.

Før og efter besøget

Som forbereelse anbefales det at læse i Danmarks Naturkanon: Landskabsformer/Tunneldale, Naturtyper/Skov på våd bund. Husk at læse vores sikkerhedsinstrukser og at informere forældrene i god til før aktiviteten.

Bemærk

Aktiviteten kræver i alt 3 voksne: 2 lærere/pædagoger og naturvejlederen.
Der er særlige sikkerhedshensyn i forbindelse med aktiviteter med kanosejlads. Læs mere her.
Klassen medbringer selv evt bålmad (snobrødsdej/pølser)

Praktisk

Tidsrum: 09:15 - 13:00

Sted: Raadvad Naturskole

Klassetrin: 6. klasse, 7. klasse, 8. klasse

Antal elever: 8 - 30

Fag: Natur/teknologi, Biologi, Friluftsliv