Aktivitet

mobile-menu

Havets fødekæder og kredsløb

Hvem spiser hvem i havet, og hvordan hænger fødekæder og fødenet sammen? Hvorfor lever alle dyr og planter ikke alle steder? Vi fanger, sorterer og identificerer de fisk og smådyr som lever i brakvandet omkring Taarbæk og dykker ned i de enkelte arters rolle i økosystemet.

Mål med aktiviteten

Efter aktiviteten kan eleverne

  • indsamle dyr og planter fra havet ved hjælp af forskellige redskaber og metoder.
  • identificere de mest almindelige organismer og henføre dem til systematiske og funktionelle grupper.
  • stille spørgsmål til planters og dyrs bygning og levevis ved brug af begreberne tilpasning, livsbetingelser, fødekæde og fødenet.

Bemærk

Vi mødes i havbiologilokalet i kælderen på Taarbæk Skole. Mulighed for indgang via havnen.

Aktiviteten er målrettet 5.-6. klasse.
Bemærk, at vores havbiologiaktiviteter for 1.-2., 3.-4., 8.-9. klasserne har andre læringsmål og indhold.

Praktisk

Tidsrum: 09:15 - 13:00

Sted: Taarbæk Skole

Klassetrin: 5. klasse, 6. klasse

Antal elever: 8 - 30

Fag: Natur/teknologi