Aktivitet

mobile-menu

Vandløbsundersøgelser

Hvordan gennemfører man en biotop-undersøgelse, hvor man matcher og sammenholder levestedernes miljøfaktorer med organismernes tilpasninger og levevis? Hvad fortæller indikatororganismerne om miljøets tilstand? Hvordan laver man replika, vurderer fejlkilder og perspektiverer resultaterne? Læringsaktiviteten gennemføres i Mølleåen og dammen ved Raadvad.

Mål med aktiviteten

  • Efter besøget kan eleverne gennemføre en naturfaglig undersøgelse af en udvalgt biotop.
  • Indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser i et akvatisk miljø.
  • Forklare årsager og virkninger af naturlige og menneskeskabte ændringer i de undersøgte biotoper.
  • Forklare sammenhænge mellem naturundersøgelsens resultater og miljømæssige problemstillinger.

Praktisk

Tidsrum: 09:15 - 13:00

Sted: Raadvad Naturskole

Klassetrin: 7. klasse, 8. klasse, 9. klasse, Gymnasie/HF

Antal elever: 8 - 30

Fag: Biologi, Fysik/kemi, Geografi